Usein kysyttyjä kysymyksiä

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Onko sähkökiuas turvallinen käyttää?

Oikein asennettu sähkökiuas on turvallinen käyttää. Turvallisuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi kiukaan kytkennän saa tehdä ainoastaan valtuutettu sähköasentaja. Kaikki SAWO-kiukaat testataan ennen toimittamista tehtaalta.

Mikä on oikea saunomislämpötila?

Lämpötilan saunassa tulisi olla noin 65 – 85 °C, henkilökohtaisten mieltymysten mukaan.

Kuinka kauan saunan lämmittämiseen menee?

Teholtaan oikean kokoinen kiuas lämmittää saunan valmiiksi noin tunnissa.

Mikä on kiuaskivien tarkoitus?

Kivien tarkoitus kiukaassa on varastoida lämpöenergiaa löylyveden tehokkaan höyrystymisen takaamiseksi. Älä koskaan käytä kiuasta ilman kiviä, koska se voi aiheuttaa kiukaan vaurioitumisen ja palovaaran. Käytä SAWO-kiukaassa ainoastaan valmistajan suosittelemia SAWO-kiuaskiviä tai muita raskaita ja kiinteitä, erityisesti kiuaskiviksi tarkoitettuja kiviä.

Voiko kiukaan kanssa käyttää mitä tahansa vettä?

Käytä vain puhdasta, juomakelpoista vettä löylyvetenä. Mikäli vesi on kovaa ja/tai rautapitoista, kiuaskiviin ja lämmityselementteihin voi kerääntyä jäämiä. Älä koskaan käytä merivettä löylyvetenä, sillä sen korkea suolapitoisuus ruostuttaa kiukaan.

Kuinka usein voi saunoa?

Niin usein kuin haluat. Useimmiten saunassa käydään pari, kolme kertaa viikossa.

Kuinka kauan saunassa voi olla kerrallaan?

Niin kauan kuin itsestäsi tuntuu hyvältä.

Kenen ei pitäisi saunoa?

Saunaan ei ole hyvä mennä päihtyneenä. Henkilöt, joilla on jonkinlaisia sydänoireita, suositellaan keskustelemaan saunan sopivuudesta lääkärin kanssa.